Przeskocz do treści

W styczniu 1919 roku na rozkaz wodza Rosji Sowieckiej Lenina rozpoczął się proces tzw. „zbierania ziem byłego imperium” , bez wypowiedzenia wojny Armia Czerwona ruszyła w kierunku Niemna i Bugu . Operacje tę nazwano „Cel Wisła” .

W dniu 14 lutego 1919 roku w rejonie miasteczka Mosty doszło do pierwszego zwycięskiego starcia z atakującymi oddziałami Armii Czerwonej . Tę datę przyjmuje się za rozpoczęcie niewypowiedzianej wojny polsko-bolszewickiej .

W Warszawie trwało pierwsze posiedzenie Sejmu Ustawodawczego , a jednocześnie Naczelnik Państwa Józef Piłsudski zmuszony przez bieg zdarzeń przystąpił do poboru powszechnego do Wojska Polskiego .

Rozpoczęto śmiertelny bój o istnienie dopiero co powstałego państwa polskiego .

W nowszej historii 14 lutego 1942 roku zapisał się jako data utworzenia na okupowanych przez Niemców ziemiach polskich Armii Krajowej rozkazem

Dnia 14 lutego 1942 r.
Kalina
W ślad za moim rozkazem l.2926 z dnia 3 IX 1941 r.
1. Znoszę dla użytku zewnętrznego nazwę ZWZ – wszyscy żołnierze w czynnej służbie wojskowej w Kraju stanowią „Armię Krajową” podległą Panu Generałowi, jako jej dowódcy
2. Stanowisko Pana Generała nosi nazwę Dowódcy Armii Krajowej […]

Naczelny Wódz
Sikorski
Generał broni

Armia Krajowa na terenie Kozienic i powiatu to Obwód „Puszcza” miał zorganizowanych 96 plutonów i liczył ponad 6000 żołnierzy .

Komendantami obwodu byli kolejno: kpt. Roman Bielawski „Adam” , kpt. Józef Pawlak „Bartosz”, mjr Władysław Komórek ps. „Lucjan”, tworzący po wojnie organizację NIE („Niepodległość”) na terenie kozienickiego powiatu 

Te dwie daty odległe w czasie , łączy poświęcenie ówczesnych Polaków i tych z 1919 roku i tych z 1942 roku dla wolności i niepodległości Polski . Oddawali wówczas dla Ojczyzny życie , zdrowie i majątek .

Cześć ich Pamięci .

Sekretarz Związku Piłsudczyków RP

Koło Kozienice

Marek Gozdera

W imieniu Społecznego Komitetu Budowy Pomnika Niepodległości w Kozienicach powołanego z okazji 100-tnej rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości, składamy serdeczne podziękowanie władzom miasta i powiatu oraz wszystkim tym, którzy z pełną determinacją przyczynili się do jego budowy, pomagali nam, uczestniczyli w zbiórkach pieniężnych, dokonywali wpłat bezpośrednio na konto.

Podziękowania kierujemy dla :

Członków Społecznego Komitetu Budowy - Głównych inicjatorów budowy: Mariana Śledzia , Marka Gozdery , Krzysztofa Reczka i Jerzego Drągowskiego oraz Jana Pawlika, Henryka Starzyka, Piotra Cebuli, Zdzisława Maszkiewicza , Jerzego Szewczyka , Czesława Gwizda, Genowefie Śledź, Stanisława Kucharskiego, Pawła Kibila , Róży Chabraś, Leny Nowel.

Drużyn Harcerskich: „Doba”, „Czarna Jedynka”, „Viktoria” w osobach: Ady Kobylskiej, Łukasza Gregorczyka, Damiana Paterek, Anety Kacperek, Dawida Kozieja, Leszka Sadurskiego, Martyny Michalskiej, Tomasza Wierzbickiego, Jakuba Grzywacza, Julii Gregorczyk, Ady Stawan, Aleksandry Rębiś, Aleksandry Opatowskiej.

Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznych – w osobach Krzysztofa Zająca, Mariana Drapały , Witolda Adamskiego , Dawida Bieńkowskiego

Ochotniczej Straży Pożarnej z Stanisławic – Korzeń Milenie i Julii Fijołek

Osobom niezrzeszonym: Renacie Wołos i Beacie Rodzoch.

Dziękujemy Dyrekcji Banku PKO BP w Kozienicach za użyczenia  bezpłatnego konta  bankowego na okres przeprowadzanych zbiórek.

Dziękujemy: pracownikom Działu Promocji Starostwa Kozienickiego za miłą współpracę związaną z wykonaniem ulotek, wizytówek i plakatów oraz pracownikom Wydziału Promocji i Sportu Urzędu Miasta i Gminy w Kozienicach za zakup chorągiewek.

Dziękujemy społeczeństwu Ziemi Kozienickiej za wsparcie inicjatywy budowy oraz za liczne uczestnictwo w uroczystym odsłonięciu  „Pomnika Niepodległości” . Pomnik uosabiając idee Wolność i Niepodległość jednoczy naszą społeczność w dążeniu do lepszej przyszłości przez następne 100 lat  .

 

Społeczny Komitet Budowy

Pomnika Niepodległości w Kozienicach