Przeskocz do treści

Dwie daty z kalendarza

W styczniu 1919 roku na rozkaz wodza Rosji Sowieckiej Lenina rozpoczął się proces tzw. „zbierania ziem byłego imperium” , bez wypowiedzenia wojny Armia Czerwona ruszyła w kierunku Niemna i Bugu . Operacje tę nazwano „Cel Wisła” .

W dniu 14 lutego 1919 roku w rejonie miasteczka Mosty doszło do pierwszego zwycięskiego starcia z atakującymi oddziałami Armii Czerwonej . Tę datę przyjmuje się za rozpoczęcie niewypowiedzianej wojny polsko-bolszewickiej .

W Warszawie trwało pierwsze posiedzenie Sejmu Ustawodawczego , a jednocześnie Naczelnik Państwa Józef Piłsudski zmuszony przez bieg zdarzeń przystąpił do poboru powszechnego do Wojska Polskiego .

Rozpoczęto śmiertelny bój o istnienie dopiero co powstałego państwa polskiego .

W nowszej historii 14 lutego 1942 roku zapisał się jako data utworzenia na okupowanych przez Niemców ziemiach polskich Armii Krajowej rozkazem

Dnia 14 lutego 1942 r.
Kalina
W ślad za moim rozkazem l.2926 z dnia 3 IX 1941 r.
1. Znoszę dla użytku zewnętrznego nazwę ZWZ – wszyscy żołnierze w czynnej służbie wojskowej w Kraju stanowią „Armię Krajową” podległą Panu Generałowi, jako jej dowódcy
2. Stanowisko Pana Generała nosi nazwę Dowódcy Armii Krajowej […]

Naczelny Wódz
Sikorski
Generał broni

Armia Krajowa na terenie Kozienic i powiatu to Obwód „Puszcza” miał zorganizowanych 96 plutonów i liczył ponad 6000 żołnierzy .

Komendantami obwodu byli kolejno: kpt. Roman Bielawski „Adam” , kpt. Józef Pawlak „Bartosz”, mjr Władysław Komórek ps. „Lucjan”, tworzący po wojnie organizację NIE („Niepodległość”) na terenie kozienickiego powiatu 

Te dwie daty odległe w czasie , łączy poświęcenie ówczesnych Polaków i tych z 1919 roku i tych z 1942 roku dla wolności i niepodległości Polski . Oddawali wówczas dla Ojczyzny życie , zdrowie i majątek .

Cześć ich Pamięci .

Sekretarz Związku Piłsudczyków RP

Koło Kozienice

Marek Gozdera