Przeskocz do treści

Społeczny Komitet Budowy Pomnika Niepodległości w Kozienicach dziękuje licznym uczestnikom Koncertu Niepodległa 2018 za wpłaty na rzecz budowy pomnika . Dziękujemy za patriotyczny koncert Paniom  Anie Seniuk , Anie Zagdańskiej ,  Panu Robertowi Grudniowi oraz  Chórowi Fermata .

Społeczny Komitet Budowy Pomnika Niepodległości w Kozienicach

informuje, że w zbiórkach pieniężnych przeznaczonych na budowę „Pomnika Niepodległości” przeprowadzonych w czasie Dożynek Gminnych w Świerżach Górnych w dniu 26.08.2018 r. w  Dzień Energetyka w dniu 01.09.2018 r. oraz Dożynek Powiatowych w  Grabowie  nad Pilicą w dniu 02.09.2018 r.  zebrano kwotę 1618,23 zł .

Społeczny Komitet dziękuje mieszkańcom powiatu kozienickiego oraz wszystkim gościom uczestniczącym w/w imprezach za wpłaty podczas prowadzonych zbiórek oraz wszystkim, tym którzy przyczynili się do jej przeprowadzenia.

Jednocześnie informujemy ,że zbiórka jest prowadzona również na konto

PKO BP SA 36 1020 4317 0000 5602 0441 1187

Bardzo Dziękujemy!

Społeczny Komitet Budowy

Pomnika Niepodległości

w Kozienicach

 Społeczny Komitet Budowy Pomnika Niepodległości w Kozienicach informuje, że będzie prowadził w dniu 2 września 2018 r.  zbiórkę  pieniężną przeznaczoną na budowę „Pomnika Niepodległości”  w trakcie XV Dożynek Powiatu Kozienickiego które się odbędą w Grabowie nad Pilicą 2018 .

Zapraszamy wszystkich do wsparcia budowy Pomnika na 100-lecie odzyskania wolności przez Polskę .

 

Społeczny Komitet Budowy Pomnika Niepodległości w Kozienicach informuje, że w zbiórce pieniężnej przeznaczonej na budowę „Pomnika Niepodległości”  przeprowadzonej dnia 15.08.2018 r. na terenie gminy Kozienice zebrano:

10 707,99 zł

Społeczny Komitet dziękuje mieszkańcom gminy Kozienice za liczne wpłaty podczas prowadzonej zbiórki oraz wszystkim, tym którzy przyczynili się do jej przeprowadzenia.

Szczególnie dziękujemy Harcerzom Rzeczypospolitej Polskiej, Kozienickiemu Stowarzyszeniu Rekonstrukcji Historycznych, osobom zrzeszonym oraz prywatnym.

Bardzo Dziękujemy!

Społeczny Komitet Budowy

Pomnika Niepodległości

w Kozienicach

W II Rzeczpospolitej oraz przez okres II wojny aż do 1947 roku obchodzono Święto Żołnierza , następnie ustanowiono Święto Wojska na dzień 12 października , w 1992 roku powrócono do obchodów w dniu 15 sierpnia nie przywrócono pierwotnej nazwy święta , tym niemniej rozkaz Nr126 nie został nigdy cofnięty .
Rozkaz Dzienny
Nr 126
Ministerstwa Spraw Wojskowych
Warszawa, dnia 4 sierpnia 1923 roku

Święto Żołnierza i doroczny przegląd załogi w dniu 15 sierpnia

Dzień 15-go sierpnia jest Świętem Żołnierza. W dniu tym wojsko i społeczeństwo czci chwałę oręża polskiego,    której uosobieniem i wyrazem jest żołnierz.
W rocznicę wiekopomnego rozgromienia nawały bolszewickiej pod Warszawą święci się pamięć poległych w wiekowych walkach z wrogiem o całość i niepodległość Polski.

Uroczystości świąteczne obejmują:
a) w przeddzień Święta Żołnierza o godz. 20-ej capstrzyk orkiestr wojskowych
na ulicach miasta garnizonowego;
b) w dzień święta przed południem przegląd wojsk z nabożeństwem błogosławieństwem;
c) po południu uroczystości ogólno-narodowe;
d) uroczysty wieczorny apel.

……

Przegląd załogi odbywa się w każdym garnizonie o godz. 9-ej. Przegląd  ten odbywa się w oczach społeczeństwa,  by pokazać, że wojsko jest „Tarczą i obroną Ojczyzny” i ma dać dowód tężyzny, gotowości bojowej i ducha wojska.

……

Uroczystości popołudniowe mają charakter obywatelski. Żołnierz bierze w nich udział oddzielnie lub w zwartych oddziałach, względnie jako delegacje wysłane na rozkaz komendanta garnizonu; jednak zawsze w ubiorze polowym    (z bronią białą). Pododdziały honorowe, które mają wystąpić w czasie uroczystości popołudniowych występują     w ubiorze polowym (uzbrojeniu bojowem).


Minister Spraw Wojskowych
generał Stanisław Szeptycki
 
 

 

11 listopada 2018 roku obchodzić będziemy 100 Rocznicę Odzyskania przez Polskę Niepodległości.

To czas, kiedy powinniśmy okazać wyjątkową wdzięczność dla tych wszystkich, którzy budowali nasz wspólny dom, opierając go na fundamentach wolności i niepodległości. To okazja, by uhonorować tych wszystkich, którzy na przestrzeni trudnych dziejów naszej Ojczyzny w sposób czynny walczyli ojej wolność z bronią w ręku, płacąc za to ogromną cenę, niejednokrotnie cenę życia. Na naszym terenie było ich wielu i to właśnie dla nich, a także dla kolejnych pokoleń, by pamiętały o drodze do wolności, powstała inicjatywa budowy Pomnika Niepodległości w Kozienicach. Intencją Społecznego Komitetu Budowy Pomnika, jak również samorządu Gminy Kozienice i Powiatu Kozienickiego jest by budowali go wszyscy mieszkańcy naszej ziemi. W tym celu Społeczny Komitet Budowy Pomnika Niepodległości w Kozienicach prosi o dokonywanie wpłat na założone konto

PKO BP SA 36 1020 4317 0000 5602 0441 1187

Informacje o budowie i zgromadzonych środkach znaleźć można na stronie internetowej

www.pomnik1918kozienice.pl

INICJATYWA BUDOWY POMNIKA NIEPODLEGŁOŚCI

Inicjatorem budowy Pomnika Niepodległości w Kozienicach są Panowie Marian Śledź, Marek Gozdera, Jerzy Drągowski i Krzysztof Reczek. Poprzedzającym krokiem podjętej decyzji było zwrócenie się Stowarzyszenie Pamięć i Przyszłość już w 2015 roku do Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa o pomoc w realizacji planów budowy Pomnika w celu upamiętnienia Podziemia Niepodległościowego w Kozienicach, ludzi pomordowanych, niezłomnych i zapomnianych.

W maju 2016 roku Stowarzyszenie „Pamięć i Przyszłość” oraz Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Koło Kozienice zwróciło się o wybudowanie Pomnika do Burmistrza Gminy Kozienice i Starosty Powiatu Kozienickiego. W piśmie Wnioskodawcy określili wstępne założenia projektu Pomnika. Zaproponowano budowę POMNIKA WOLNOŚCI w formie kolumny w stylu klasycznym zwieńczonym Orłem - Godłem Polski. Z napisami po bokach upamiętniającymi okresy najważniejszych historycznych wydarzeń. Pomnik ten powinien oddać cześć wszystkim bohaterom, którzy na Ziemi Kozienickiej i nie tylko, walcząc o wolność przelewali krew i oddawali swe życie oraz zwykłym obywatelom, którzy swą postawą w różnych trudnych okresach Naszej Ojczyzny, nigdy nie splamili jej Honoru. Burmistrz Gminy Kozienice i Starosta Powiatu Kozienickiego z uznaniem odnieśli się do aktywności Inicjatorów i docenili podejmowane działania, proponując jednocześnie wspólne współdziałanie mieszkańców i samorządów gminy oraz powiatu kozienickiego, gdyż taka forma współpracy zapewnia skuteczną i efektywną realizację oczekiwań społecznych, przy największym zaangażowaniu zainteresowanych podmiotów.

SPOŁECZNY KOMITET BUDOWY POMNIKA

23 września 2016 roku odbyło się zebranie członków założycieli Społecznego Komitetu Budowy Pomnika w Kozienicach, przedstawicieli Stowarzyszenia Pamięć i Przyszłość, Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Koło Kozienice i NSZZ Solidarność Ziemia Radomska oraz osób niezrzeszonych. Zgodnie z aktem założycielskim na Przewodniczącego Społecznego Komitetu został wybrany Marian Śledź (SPiP), Wiceprzewodniczącym został Jerzy Drągowski (SPiP), Sekretarzem Marek Gozdera (niezrzeszony), Skarbnikiem Genowefa Śledź (SPiP), członkami Komitetu zostali Krzysztof Reczek (niezrzeszony), Stanisław Kucharski (ŚZŻAK), Henryk Starzyk (ŚZŻAK), Jan Pawlik (ŚZŻAK) i Zdzisław Maszkiewicz (NSZZ „Solidarność”).

W ramach prac Społecznego Komitetu Budowy Pomnika odbyło się szereg konsultacji z Burmistrzem Gminy Kozienice, Starostą Powiatu Kozienickiego oraz Radnymi Rady Miejskiej w Kozienicach, podczas których szczegółowo omawiano miejsce usytuowania Pomnika, jego wygląd i symbolikę, jak również datę odsłonięcia Pomnika. Brano wówczas pod uwagę dwie nazwy: Pomnik Wolności lub Pomnik Niepodległości.

LOKALIZACJA POMNIKA

Pierwsza lokalizacja Pomnika zaplanowana była na skwerze między ulicą Głowaczowską a ulicą Konarskiego. Jednakże z chwilą pozyskania przez Gminę Kozienice nowych terenów, Stowarzyszenie „Pamięć i Przyszłość” i Społeczny Komitet Budowy Pomnika zwrócili się z prośbą do Burmistrza Gminy Kozienice o rozważenie zmiany lokalizacji Pomnika na teren pomiędzy ulicą Sportową i ulicą Warszawską, na którą Burmistrz wyraził zgodę. Zmiana ta zapisana jest w uchwale XXXIX/368/2018 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 28 lutego 2018 roku, w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/246/2017 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 2 marca 2017 roku w sprawie zamiaru wzniesienia w Kozienicach „Pomnika Niepodległości”.

INWESTOR

Zamawiającym i głównym finansującym budowę " Pomnika Niepodległości " oraz placu pomnikowego jest gmina Kozienice , przy wsparciu środków zbieranych , w ramach zbiórek publicznych , przez Społeczny Komitet Budowy Pomnika Niepodległości w Kozienicach .

OPIS POMNIKA NIEPODLEGŁOŚCI

Pomnik to trzy płyty z czerwonego granitu ustawione tak by tworzyły kolumnę, symbolizując zjednoczenie odrodzonej Polski w 1918 roku z trzech zaborów .

Na szczycie czołowej płyty jest napis BÓG HONOR OJCZYZNA, wykonany literami z brązu, o wysokości 8 cm. Poniżej umieszczony jest Polski Orzeł Wojskowy wz.1919 r., symbolizujący początek odrodzenia Państwa Polskiego. Płyty pomnika są z czerwonego granitu , o wysokości ok. 5 m wsparte na konstrukcji stalowej .

Po stronie lewej pomnika umieszczono twórcę niepodległości i honorowego obywatela miasta Kozienic Józefa Piłsudskiego w postaci o naturalnej wielkości .

Po stronie prawej pomnika jest naturalnej wielkości postać legionisty na tle zarysu postaci innych żołnierzy symbolizują zbiorowy wysiłek całego społeczeństwa w walce o wolność.

Pomnik umieszczono na postumencie o dwóch stopniach wykończonym płytami granitowymi w ciemnym kolorze .

TREŚĆ NAPISU NA POMNIKU

Na płycie czołowej umieszczono napis wykonany literami brązu o wysokości 3 cm o treści

W DNIU 11 LISTOPADA 1918 ROKU

PO 123 LATACH ZABORÓW

POLSKA ODRODZIŁA SIĘ NA MAPIE ŚWIATA

W SETNĄ ROCZNICĘ ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

WSZYSTKIM TYM, KTÓRZY PRZEZ TE LATA

WALCZĄC ODDALI ŻYCIE, PRZELALI KREW

SŁOWEM I CZYNEM DALI NAM WOLNOŚĆ

HOŁD SKŁADAJĄ

MIESZKAŃCY ZIEMI KOZIENICKIEJ

W 2018 ROKU