Przeskocz do treści

W imieniu Społecznego Komitetu Budowy Pomnika Niepodległości w Kozienicach powołanego z okazji 100-tnej rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości, składamy serdeczne podziękowanie władzom miasta i powiatu oraz wszystkim tym, którzy z pełną determinacją przyczynili się do jego budowy, pomagali nam, uczestniczyli w zbiórkach pieniężnych, dokonywali wpłat bezpośrednio na konto.

Podziękowania kierujemy dla :

Członków Społecznego Komitetu Budowy - Głównych inicjatorów budowy: Mariana Śledzia , Marka Gozdery , Krzysztofa Reczka i Jerzego Drągowskiego oraz Jana Pawlika, Henryka Starzyka, Piotra Cebuli, Zdzisława Maszkiewicza , Jerzego Szewczyka , Czesława Gwizda, Genowefie Śledź, Stanisława Kucharskiego, Pawła Kibila , Róży Chabraś, Leny Nowel.

Drużyn Harcerskich: „Doba”, „Czarna Jedynka”, „Viktoria” w osobach: Ady Kobylskiej, Łukasza Gregorczyka, Damiana Paterek, Anety Kacperek, Dawida Kozieja, Leszka Sadurskiego, Martyny Michalskiej, Tomasza Wierzbickiego, Jakuba Grzywacza, Julii Gregorczyk, Ady Stawan, Aleksandry Rębiś, Aleksandry Opatowskiej.

Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznych – w osobach Krzysztofa Zająca, Mariana Drapały , Witolda Adamskiego , Dawida Bieńkowskiego

Ochotniczej Straży Pożarnej z Stanisławic – Korzeń Milenie i Julii Fijołek

Osobom niezrzeszonym: Renacie Wołos i Beacie Rodzoch.

Dziękujemy Dyrekcji Banku PKO BP w Kozienicach za użyczenia  bezpłatnego konta  bankowego na okres przeprowadzanych zbiórek.

Dziękujemy: pracownikom Działu Promocji Starostwa Kozienickiego za miłą współpracę związaną z wykonaniem ulotek, wizytówek i plakatów oraz pracownikom Wydziału Promocji i Sportu Urzędu Miasta i Gminy w Kozienicach za zakup chorągiewek.

Dziękujemy społeczeństwu Ziemi Kozienickiej za wsparcie inicjatywy budowy oraz za liczne uczestnictwo w uroczystym odsłonięciu  „Pomnika Niepodległości” . Pomnik uosabiając idee Wolność i Niepodległość jednoczy naszą społeczność w dążeniu do lepszej przyszłości przez następne 100 lat  .

 

Społeczny Komitet Budowy

Pomnika Niepodległości w Kozienicach

Społeczny Komitet Budowy Pomnika Niepodległości w Kozienicach dziękuje licznym uczestnikom Koncertu Niepodległa 2018 za wpłaty na rzecz budowy pomnika . Dziękujemy za patriotyczny koncert Paniom  Anie Seniuk , Anie Zagdańskiej ,  Panu Robertowi Grudniowi oraz  Chórowi Fermata .

Społeczny Komitet Budowy Pomnika Niepodległości w Kozienicach

informuje, że w zbiórkach pieniężnych przeznaczonych na budowę „Pomnika Niepodległości” przeprowadzonych w czasie Dożynek Gminnych w Świerżach Górnych w dniu 26.08.2018 r. w  Dzień Energetyka w dniu 01.09.2018 r. oraz Dożynek Powiatowych w  Grabowie  nad Pilicą w dniu 02.09.2018 r.  zebrano kwotę 1618,23 zł .

Społeczny Komitet dziękuje mieszkańcom powiatu kozienickiego oraz wszystkim gościom uczestniczącym w/w imprezach za wpłaty podczas prowadzonych zbiórek oraz wszystkim, tym którzy przyczynili się do jej przeprowadzenia.

Jednocześnie informujemy ,że zbiórka jest prowadzona również na konto

PKO BP SA 36 1020 4317 0000 5602 0441 1187

Bardzo Dziękujemy!

Społeczny Komitet Budowy

Pomnika Niepodległości

w Kozienicach

 Społeczny Komitet Budowy Pomnika Niepodległości w Kozienicach informuje, że będzie prowadził w dniu 2 września 2018 r.  zbiórkę  pieniężną przeznaczoną na budowę „Pomnika Niepodległości”  w trakcie XV Dożynek Powiatu Kozienickiego które się odbędą w Grabowie nad Pilicą 2018 .

Zapraszamy wszystkich do wsparcia budowy Pomnika na 100-lecie odzyskania wolności przez Polskę .

 

Społeczny Komitet Budowy Pomnika Niepodległości w Kozienicach informuje, że w zbiórce pieniężnej przeznaczonej na budowę „Pomnika Niepodległości”  przeprowadzonej dnia 15.08.2018 r. na terenie gminy Kozienice zebrano:

10 707,99 zł

Społeczny Komitet dziękuje mieszkańcom gminy Kozienice za liczne wpłaty podczas prowadzonej zbiórki oraz wszystkim, tym którzy przyczynili się do jej przeprowadzenia.

Szczególnie dziękujemy Harcerzom Rzeczypospolitej Polskiej, Kozienickiemu Stowarzyszeniu Rekonstrukcji Historycznych, osobom zrzeszonym oraz prywatnym.

Bardzo Dziękujemy!

Społeczny Komitet Budowy

Pomnika Niepodległości

w Kozienicach

W II Rzeczpospolitej oraz przez okres II wojny aż do 1947 roku obchodzono Święto Żołnierza , następnie ustanowiono Święto Wojska na dzień 12 października , w 1992 roku powrócono do obchodów w dniu 15 sierpnia nie przywrócono pierwotnej nazwy święta , tym niemniej rozkaz Nr126 nie został nigdy cofnięty .
Rozkaz Dzienny
Nr 126
Ministerstwa Spraw Wojskowych
Warszawa, dnia 4 sierpnia 1923 roku

Święto Żołnierza i doroczny przegląd załogi w dniu 15 sierpnia

Dzień 15-go sierpnia jest Świętem Żołnierza. W dniu tym wojsko i społeczeństwo czci chwałę oręża polskiego,    której uosobieniem i wyrazem jest żołnierz.
W rocznicę wiekopomnego rozgromienia nawały bolszewickiej pod Warszawą święci się pamięć poległych w wiekowych walkach z wrogiem o całość i niepodległość Polski.

Uroczystości świąteczne obejmują:
a) w przeddzień Święta Żołnierza o godz. 20-ej capstrzyk orkiestr wojskowych
na ulicach miasta garnizonowego;
b) w dzień święta przed południem przegląd wojsk z nabożeństwem błogosławieństwem;
c) po południu uroczystości ogólno-narodowe;
d) uroczysty wieczorny apel.

……

Przegląd załogi odbywa się w każdym garnizonie o godz. 9-ej. Przegląd  ten odbywa się w oczach społeczeństwa,  by pokazać, że wojsko jest „Tarczą i obroną Ojczyzny” i ma dać dowód tężyzny, gotowości bojowej i ducha wojska.

……

Uroczystości popołudniowe mają charakter obywatelski. Żołnierz bierze w nich udział oddzielnie lub w zwartych oddziałach, względnie jako delegacje wysłane na rozkaz komendanta garnizonu; jednak zawsze w ubiorze polowym    (z bronią białą). Pododdziały honorowe, które mają wystąpić w czasie uroczystości popołudniowych występują     w ubiorze polowym (uzbrojeniu bojowem).


Minister Spraw Wojskowych
generał Stanisław Szeptycki