Przeskocz do treści

Obchodzimy 150 rocznicę urodzin Józefa Piłsudskiego od 18 marca 1926 r. Honorowego Obywatela Miasta Kozienice .

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił rok 2017 rokiem Józefa Piłsudskiego

niezłomnego bojownika o wolność i niezawisłość Polaków.

Społeczny Komitet Budowy Pomnika Niepodległości w Kozienicach i Związek Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej Koło Kozienice serdecznie zapraszają wszystkich na Mszę Świętą w 150 rocznicę urodzin Józefa Piłsudskiego , która odbędzie się dnia 3 grudnia 2017 r. o godz. 10:30 w kościele św. Rodziny ul. Głowaczowska w Kozienicach.

Józef Piłsudski, urodził się 5 grudnia 1867 w Zułowie na Wileńszczyźnie, w rodzinie o tradycjach patriotycznych. Ojciec, Józef Wincenty (1833–1902), był podczas powstania w 1863 komisarzem Rządu Narodowego na powiat rosieński, matka Maria z Billewiczów (1842–1884) pochodziła ze znanego rodu szlacheckiego. Był czwartym w kolejności dzieckiem .1864 urodziła się Helena, w 1865 – Zofia, a w 1866 – Bronisław Piłsudski. Po Józefie, którego w rodzinie nazywano Ziukiem, urodzili się  Adam (1869), Kazimierz (1871), Maria(1873), Jan (1876), Ludwika (1879), Kacper (1881) oraz bliźnięta Piotra i Teodora (zmarli w wieku 1,5 roku, w lutym 1884). Józef został ochrzczony 15 grudnia 1867 w kościele rzymskokatolickim w majątku Sorokpol (dekanat święciański) przez księdza Tomasza Wolińskiego. Rodzicami chrzestnymi byli Józef Marcinkowski i Konstancja Rogalska.

W dniu 3 listopada 2017 r. o godz. 17.00 w Mediateka w Centrum Kulturalno-Artystycznym odbyła się prelekcja historyczna 

JÓZEF PIŁSUDSKI 1867-1935 WSKRZESICIEL NIEPODLEGŁOŚCI POLSKI, HONOROWY OBYWATEL KOZIENIC

wygłoszona przez pana Jana Chryzostoma Czachowskiego Brygadiera Związku Piłsudczyków Rzeczpospolitej .

Przewodniczący Stowarzyszenia Pamięć i Przyszłość Jerzy Drągowski i Przewodniczący Społecznego Komitetu Budowy Pomnika Niepodległości w Kozienicach Marian Śledź dziękują panu Janowi Chryzostom Czachowskiemu za interesujący wykład .

Dziękują również wszystkim , którzy przyczynili się do zorganizowania tego spotkania , Dyrektor Biblioteki pani Elżbiecie Stąpór , Dyrektorowi Muzeum Regionalnego panu Krzysztofowi Reczkowi.

Wykład zaszczycili swoją obecnością wiceburmistrz pani Małgorzata Bebelska i Starosta Kozienicki pan Andrzej Jung.

Dziękują też za udział w spotkaniu przedstawicielom Krajowego Związku Piłsudczyków Polski panu płk. Leszkowi Sadurze, panu płk. Mieczysławowi Brejtfusowi i panu dr por . Jackowi Brejtfusowi .

Szczególne podziękowania dla wspaniałej publiczności, z której nikt nie opuścił spotkania trwającego ponad trzy godziny.

W dniu 25 października 2017 roku Gmina Kozienice ogłosiła konkurs na opracowanie projektu "Pomnika Niepodległości", który ma stanąć w przyszłym roku na skwerze pomiędzy ul. Głowaczowską i ul. Konarskiego. Kolumna ta będzie jedną z form uczczenia 100-lecia niepodległości Polski . Gmina i Społecznego Komitetu Budowy Pomnika Niepodległości w Kozienicach proponują metaforyczną prezentację idei niepodległości , ma to być kolumna posadowiona na prostopadłościennym cokole, zwieńczona orłem zrywającym się do lotu. Dodatkowo w grę wchodzi tablica intencyjna od frontu pomnika, płaskorzeźba z podobizną Józefa Piłsudskiego czy płaskorzeźba odwołująca się do Legionów Polskich - na płaszczyznach bocznych pomnika.

Oceną projektów zajmie się specjalnie powołana komisja konkursowa, składająca się z osób związanych z kulturą, historią i inwestycjami. W jej skład weszli: dyrektor Muzeum Regionalnego Krzysztof Reczek, dyrektor KDK Elwira Kozłowska, plastyk KDK Agnieszka Bieńkowska, dyrektor Wydziału Promocji, Kultury i Sportu UM Jarosław Traczyk, Przewodniczący Społecznego Komitetu Budowy Pomnika Niepodległości w Kozienicach Marian Śledź oraz dyrektor Wydziału Infrastruktury Piotr Szafran.

Rozstrzygnięcie konkursu planowane jest na 22 grudnia.

Od marca 2017 roku do września 2017 roku członkowie Społecznego Komitetu Budowy Pomnika Niepodległości w Kozienicach odbyli spotkania z władzami gminy wiceburmistrz Małgorzatą Bebelską i z Przewodniczącym Rady Mariuszem Prawdą prowadząc konsultacje precyzujące dalsza współpracę dążąc do ogłoszenia konkursu na projekt pomnika .

W 02 marca 2017 roku radni podjęli uchwałę intencyjną w sprawie budowy w Kozienicach Pomnika Niepodległości. - Pozwoli to na dalsze działania w tym kierunku. W tym roku ma powstać jego projekt i wizualizacja - stwierdziła wiceburmistrz Małgorzata Bebelska. Przewodniczący Społecznego Komitetu Budowy Pomnika Niepodległości Marian Śledź wyraził podziękowanie Przewodniczącemu Rady i radnym za jednogłośnie podjętą uchwałę i pełną akceptację wizji pomnika zgłoszonej przez społeczny komitet .

Od października 2016 roku do lutego 2017 roku członkowie Społecznego Komitetu Budowy Pomnika Niepodległości w Kozienicach odbyli szereg spotkań z władzami Gminy - wiceburmistrz Małgorzatą Bebelską i z Przewodniczącym Rady Mariuszem Prawdą oraz przeprowadzili konsultacje w Radzie Miasta w ramach komisji rady uzyskując akceptacje dla idei pomnika oraz podzielili kompetencje i harmonogram działań między Gminę i Komitet .

18 listopada 2016 w PSP nr 3 odbyły się w tej sprawie konsultacje społeczne z komitetem osiedlowym Rady Osiedla nr 1. Konsultacje poprowadzili: Józef Cytryniak, Marian Śledź, Marek Gozdera. Podczas konsultacji poruszono wiele wątków. Przedstawiciele komitetu wielokrotnie podnosili argument, że budowa obiektu sprawi, że najbardziej prawdopodobna lokacja kolumny - skwer przy ul. Głowaczowskiej – odżyje . Obecny na konsultacjach radny Krzysztof Zając poparł inicjatywę .Pod głosowanie poddano zasadniczą kwestię - miejsce, w którym miałby stanąć pomnik. Za umieszczeniem go na skwerze przy ul. Głowaczowskiej opowiedzieli się wszyscy obecni.

W dniu 23.09.2016 roku został powołany w porozumieniu z Stowarzyszeniem „Pamięć i Przyszłość” w Kozienicach , Światowym Związkiem Żołnierzy Armii Krajowej koło Kozienice , Związkiem Piłsudczyków RP koło Kozienice oraz NSZZ "Solidarność" Ziemia Radomska 

Społeczny Komitetu Budowy Pomnika Niepodległości w Kozienicach .

28 maja 2016 roku Stowarzyszenie Pamięć i Przyszłość wystosowało pismo intencyjne do Burmistrza Gminy Kozienice Tomasza Śmietanki oraz Starosty Powiatu Kozienickiego Andrzeja Junga jak również Przewodniczących Rad i radnych informujące o inicjatywie społecznej budowy z okazji 100 lecia odzyskania przez Polskę niepodległości pomnika w formie kolumny z orłem.

W pismach z dnia 06 lipca 2016 roku oraz 28 lipca 2016 roku Burmistrz Gminy Kozienice oraz Starosta Powiatu Kozienickiego wyrazili uznanie i akceptacje dla zaprezentowanej idei i deklarowali pomoc w realizacji .